Επικοινωνία

Απεντομωτική Δωδεκανήσου
Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις

Παναγιώτης Μιχ. Παναής
Φυσιογνώστης Περιβαλλοντολόγος
Τεχνολόγος Γεωπονίας
Τηλ.: 6944353686


Γεώργιος Η. Μανέττας
Γεωπόνος Α.Π.Θ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 143, Παραδείσι Ρόδος
Τηλ./ Fax: 22410 81769